Gedragswetenschappen (99.7€/ maand)

Gedragswetenschappen

Gedragswetenschappen studeer je gemakkelijk bij NHA Afstandonderwijs (BE). Zij hebben zeker en vast een opleiding die bij jou past. Kortom geef een boost aan je carrière, hobby en algemene kennis.

Gedragswetenschappen: details

Omschrijving: Gedragswetenschappen Het vak Gedragswetenschappen leren levert jou een schat aan kennis op. Je bestudeert uitgebreid het menselijk gedrag. Dit doe je middels psychologische, sociologische, biologische en filosofische inzichten. Boeiend van begin tot eind. Gedragswetenschap is een verzamelnaam voor wetenschappen die zich toeleggen op de studie van het functioneren van individu en samenleving. Alséén van de hoofdvakken binnen de richting Humane Wetenschappen kan het vak Gedragswetenschap dan ook beschouwd worden als een vak met een sterke sociaal-culturele inslag. Zo is er binnen het vak onder andere aandacht voor hoe: de mens zich ontwikkelt en (emotioneel) gedraagt; de door de mens gecreëerde samenleving functioneert en hoe de mens hierop reageert; de mens omgaat met waarden en normen; de mens interageert en communiceert met anderen; waarom de mens zich soms laat verleiden tot grensoverschrijdend gedrag; de mens zich op een creatieve, artistieke manier uit; er aan onderzoek wordt gedaan. Binnen de gedragswetenschappen wordt het menselijk gedrag uitgebreid bestudeerd. Het kent dus een hele reikwijdte. Psychologie en sociologie Wat beïnvloedt het gedrag van de mens? Factoren die aan menselijk handelen ten grondslag liggen, zijn biologisch, psychologisch en sociaal van aard. In de opleiding staat dan ook het‘biopsychosociale model’ centraal. Uiteraard komen filosofische inzichten ook aan bod tijdens de opleiding. Samenlevingsvraagstuk en theorieën Je krijgt een maatschappelijk probleem uit de praktijk gepresenteerd. Je koppelt vervolgens de theorie aan het praktijkprobleem. Zo laat je zien dat je de stof volledig beheerst. Zo werkt studeren bij NHA

Categorie: Beroepsopleidingen|Persoonlijke Ontwikkeling

Prijs:  299 EUR (maandelijks 99.7 EUR)

Studieduur: 3 maanden

Voor meer informatie en om te bestellen, klik hier

Indien er velden op deze pagina blanco zijn, wil dit zeggen dat deze informatie voor Opleidingsaanbod.eu onbekend is. Maar laat dat je zeker niet tegen houden om verder op zoek te gaan naar je ideale opleiding!

De prijzen op onze website zijn richtprijzen. Vaak komen er ook nog extra kosten bij de bestelling. Om de juiste prijs te kennen, klik je op de knop voor meer informatie. Opleidingsaanbod.eu heeft geen enkele invloed op de prijs die getoond wordt.